Tarieven

Voor mijn behandelingen is er geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Het eerste consult duurt 90 minuten, dit is inclusief het intakegesprek. Vervolgconsulten duren tussen de 45 en 90 minuten in overleg. Het consult dient contant te worden voldaan. Je ontvangt een factuur die je kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Mijn tarieven zijn inclusief 21% btw. Bij annulering of het niet nakomen van de afspraak binnen 24 uur wordt 50% van de gemaakte afspraak in rekening gebracht. De kosten voor de behandeling worden door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

TARIEVENKAART

Ik ben als Natuurgeneeskundig therapeut aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en als HBO BCZ® register-therapeut bij Stichting RBCZ. Deze stichting wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ).

Logo VbagRbcz